هر روز!
هر روز!

پیامک جدید عاشقانه (20) : پیامک جدید عاشقانه (20)

پیامک جدید عاشقانه (20) : پیامک جدید عاشقانه (20)

پیامک جدید عاشقانه (20)
: پیامک جدید عاشقانه (20)
بیشتر از دیروز،کمتر از فردا،بیشتر از خودم کمتر از خدا،بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم
به گزارش : “منی” که کنارش “تو” نباشی ، “تومنی” نمی ارزد . . .
* * *
مرا که هیچ مقصدی به نامم…و هیچ چشمی در انتظارم نیست را ببخشید
که با بودنم ترافیک کرده ام . . .
* * *
سلام به اون عزیزی که ، فاصله ها باهاش دارم
تو دفتر خاطره هام ، خاطره ها باهاش دارم
آرزوی دیدن اون ، صورت زیباشو دارم
آخر حرفمم اینه هرجا باشه دوسش دارم
* * *
من
تو
او
ما
حتی بین ضمایر هم او بین ما فاصله انداخته !
* * *
بزرگترین روانشناسان دنیایند
دو چشمت !!
این قدر که
امیدوارم می کنند به زندگی . . .
* * *
جان فدای آن که یادم میکند / یاد او هر روزه شادم میکند
مهربانی های او شیرین شکر / با مرامش کیش و ماتم میکند . . .
* * *
اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم
و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم ، منتی است بر گردن او
غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم
این هنر اوست ، نه هنر ما . . .
* * *
یه “دوستت دارم”هایی هم هست …میدونی دروغه ها …
ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه …!
* * *
گره بزن
ازین گره های کور
که بختِ مرا به روزهای شومِ بی تقویم می بندند،
من این نحسیِ بی تو را
کجا دَر کنم؟
* * *
پیله کرده ام به تو !
نمی دانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید