مسیر سبز
مسیر سبز

کوتاه ترین داستان ترسناک جهان کوتاه ترین داستان کوتاه

کوتاه ترین داستان ترسناک جهان 
 کوتاه ترین داستان کوتاه

کوتاه ترین داستان ترسناک جهان
کوتاه ترین داستان کوتاه جهان توسط ارنست همینگوی نوشته شده :

For Sale: Baby Shoes, Never Worn

برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده

گفته میشود ارنست همینگوی این داستان ۶ کلمه ای را برای شرکت در یک مسابقه ی داستان کوتاه نوشته است و برنده ی مسابقه نیز شده است. همچنین گفته میشود که وی این داستان کوتاه را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمیتوان داستان نوشت، نوشته است.

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا نیز داستان زیر میباشد که نویسنده ی مشخصی ندارد !

The last man on earth is sitting alone in his room and all of a sudden a Knock on the door

آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند...

منبع: جهان
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید