معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال سپاه سایبری ایران ساماندهی حملات سایبری به گروه های

 لینک
کانال سپاه سایبری ایران 
 ساماندهی حملات سایبری به گروه های

کانال سپاه سایبری ایران
ساماندهی حملات سایبری به گروه های منحرف (مستهجن،مبتذل،تکفیری، ضد نظام و ضد دین...) این گروه وابسته به سپاه پاسدارن نمی باشد
@Sepah_cyber_iran

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید