معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال جودو،کاراته،دفاع شخص افتتاح کانال تلگرامی ویلاگ Http://judo-karate.blogfa.com جودو

 لینک
کانال جودو،کاراته،دفاع شخص 
 افتتاح کانال تلگرامی ویلاگ Http://judo-karate.blogfa.com جودو

کانال جودو،کاراته،دفاع شخص
افتتاح کانال تلگرامی ویلاگ Http://judo-karate.blogfa.com جودو ، کاراته ، دفاع شخصی ، تغذیه ورزشی Http://Telegram.me/JudoKarateArdabil Telegram.me/JudoKarateArdabil JudoKarateArdabil@ ویژگی های این کانال تلگرام بحث های تخصصی در خصوص مسائل ورزشی بصورت اعم و ورزش های رزمی مخصوصاً جودو،کاراته،دفاع شخصی بصورت اخص است و در کنار آن به بحث در مورد تغذیه ورزشی نیز پرداخته شده است (جزئیات بیشتر)
@JudoKarateArdabil

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید