هر روز!
هر روز!

حکایت: قرآن خواندن سر قبر پادشاه بی تقوا حکایت: قرآن

حکایت: قرآن خواندن سر قبر پادشاه بی تقوا حکایت: قرآن

حکایت: قرآن خواندن سر قبر پادشاه بی تقوا
حکایت: قرآن خواندن سر قبر پادشاه بی تقوا - : حکایت: قرآن خواندن سر قبر پادشاه بی تقوا
: حکایت: قرآن خواندن سر قبر پادشاه بی تقوا
مجله ؛ احمد بن طولون یکی از پادشاهان مصر بود. وقتی که از دنیا رفت از طرف حکومت وقت، قاری قرآنی را با حقوق زیادی اجیر کردند تا روی قبر سلطان قرآن بخواند.
به گزارش : روزی خبر آوردند که قاری، ناپدید شده و معلوم نیست که به کجا رفته است پس از جست و جوی فراوان او را پیدا کردند و پرسیدند: چرا فرار کردی؟ جرأت نمی کرد جواب دهد. فقط می گفت: من دیگر قرآن نخواهم خواند.
گفتند: اگر حقوق دریافتی تو کم است دو برابر این مبلغ را می دهیم. گفت: اگر چند برابر هم بدهید نمی پذیرم. گفتند: دست از تو برنمی داریم تا دلیل این مسأله روشن شود.
گفت: چند شب قبل صاحب قبر به من اعتراض کرد که چرا بر سر قبرم قرآن می خوانی؟ من گفتم: مرا اینجا آورده اند که برایت قرآن بخوانم تا خیر و ثوابی به تو برسد.
گفت: نه تنها ثوابی از قرائت قرآن به من نمی رسد بلکه هر آیه ای که می خوانی، آتشی بر آتش من افزوده می شود، به من می گویند: می شنوی؟ چرا در دنیا به قرآن عمل نکردی؟
بنابراین مرا از خواندن قرآن برای آن پادشاه بی تقوا معاف کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید