مسیر سبز
مسیر سبز

دومین تصرف امروز نیروهای اوکراین خبرگزاری ایرنا: نیروهای اوکراینی

دومین تصرف امروز نیروهای اوکراین
خبرگزاری ایرنا: نیروهای اوکراینی امروز (شنبه)، بعد از تصرف اسلاویانسک، شهر کراماتورسک را هم تحت کنترل خود درآوردند.

کانال تلویزیونی ˈآی.سی.تی.ویˈ اوکراین گزارش داد؛ نیروهای اوکراینی عصر امروز وارد کراماتورسک شدند.

شبه نظامیان جدایی طلب پیش از ورود نیروهای اوکراینی، شهر کراماتورسک را ترک کرده بودند و امروز هیچ گونه درگیری در این شهر رخ نداد.

در حال حاضر نیروهای اوکراینی به جست و جو در برای پاکسازی اماکن از وجود مین یا بمب می پردازند و ساکنان محلی در این مورد به آنها کمک می کنند.

در همین حال یک مقام شبه نظامیان به ریانووستی گفت: ستون خودروها و نفربرهای زرهی شبه نظامیان که از اسلاویانسک وارد کراماتورسک شده بود حوالی ظهر امروز این شهر را به مقصد مناطق جنوبی دونتسک ترک کرد.

به گزارش رسانه های روسیه، نیروهای اوکراینی بدون هیچگونه درگیری و پس از عقب نشینی شبه نظامیان از اسلاویانسک، این شهر را تصرف کردند.

اسلاویانسک سه ماه هدف حمله نیروهای اوکراینی قرار داشت و در هفته های اخیر به محاصره این نیروها درآمده بود.

در حال حاضر ده ها هزار تن از جمعیت 110 هزار نفری اسلاویانسک در شرایط بسیار دشوار و بدون آب و برق به سر می برند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید