هر روز!
هر روز!

احکام شرعی و شرایط ازدواج موقت : احکام شرعی و

احکام شرعی و شرایط ازدواج موقت : احکام شرعی و

احکام شرعی و شرایط ازدواج موقت
: احکام شرعی و شرایط ازدواج موقت
 
مهم ترین حکم شرعی ازدواج موقت ، که این روزها خبر ازدواج موقت بسیار شنیده می شود ! حال این که شرایط ازدواج موقت چیست و چه شرایطی دارد؟ با ما در این بخش همراه باشید.
 
 
به گزارش : شرایط و موارد صیغه در شرع و قانون چیست؟
احکام شرعی ازدواج موقت چیست؟ ازدواج موقت نوعی صیغه است که در آن قید زمان وجود دارد وطرفین به دلیل نداشتن شرایط لازم برای ازدواج دائم را ندارند. ازدواج موقت طی چند سالی بسیار رو به رشد بوده و خیلی از افراد متاسفانه این نوع ازدواج را به نوع دائم و ابدی آن ترجیح میدهند تا کمتر زیر بار مسئولیت زندگی باشند ولی در هر صورت این این ازدواج در عرف و دین هم آمده که در ادامه احکام شرعی آن را بریتان بیان کرده ایم.
 
 

شرایط ازدواج موقت:
۱. به عربى صحیح خوانده شود به احتیاط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند به‏ هر لفظ‏ى که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست که وکیل بگیرند اما باید لفظ‏ى بگویند که معنى “زوجت و قبلت” (زوجیت و قبول آن) را بفهماند.
 
۲. مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را مى ‏خوانند قصد انشاء دارا باشند یعنى اگر خود مرد و زن صیغه را مى‏ خوانند، زن به گفتن «زوجتک نفسى‏» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزویج‏» زن بودن او را براى خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را مى‏ خوانند، به گفتن «زوجت و قبلت‏» قصدشان این باشد که مرد و زنى آنان را وکیل کرده ‏اند، زن و شوهر شوند.
 
۳. کسى که صیغه را مى‏ خواند بالغ و عاقل باشد، جه براى خودش بخواند یا از طرف دیگرى وکیل شده باشد.
 
۴. اگر وکیل زن و شوهر یا ولى آنها صیغه را مى‏ خوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند مثلا اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند.
 
 

۵. زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
 
۶. زن اگر دختر باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. یعنی عقد اگر فاقد اذن پدر یا جد پدری خوانده شود باطل است. (مگر برای کسانی که مرجع تقلید آنها، اجازه پدر را حکم تکلیفی می دانند و حکم وضعی به شمار نمی آورند.)
 
۷. مدت زناشویى معین شود.
 
۸. بر مقدار مهریه، زن و مرد به پول یا مال دیگرى توافق کنند و در عقد ذکر نمایند.
 
۹. زن ممنوعیتی از ازدواج نداشته باشد. مثل اینکه در ایام عده از عقد نکاح دیگر نباشد.
 
  اما دستور خواندن عقد غیر دائم:
اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: “زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلى المَهْرِ المَعْلُوم” بعد فاقد فاصله مرد بگوید: “قَبِلْتُ” صحیح است. و اگر دیگرى را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: “مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتى مُوَکِّلَکَ فِی الْمدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلى المَهْرِ المَعْلُوم” پس فاقد فاصله وکیل مرد بگوید: “قَبِلْتُ لِمُوَکِّلی هکَذا”، صحیح مى‏ باشد.[۱]
 
 
ذکر سه نکته لازم است:
۱- چنان چه در عقد موقت فرزندى متولد شود، همانند فرزند متولد شده از زن دائمى است.[۲]
۲- زن مى ‏تواند در عقد موقت شرط کند شوهر با او نزدیکى نکند و فقط لذت‏هاى دیگر را ببرد.[۳]
۳- اگر در عقد موقت زن بالغ و غیر یائسه باشد و نزدیکى انجام گیرد، باید دو حیض عده نگه دارد.[۴]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید