هر روز!
هر روز!

مفهوم خانه ی صندلی ایگور سیروتاو معمار اوکراینی مفهوم زیبای

مفهوم خانه ی صندلی ایگور سیروتاو معمار اوکراینی مفهوم زیبای

مفهوم خانه ی صندلی
ایگور سیروتاو معمار اوکراینی مفهوم زیبای یک خانه ی سنگی به شکل یک صندلی را ارائه کرده است.
به گزارش : این خانه از بتن ساخته شده است، اتاق نشیمن با پایین آمدن از راه پله بیرونی در دسترس است و اتاق خواب در طبقه ی بالا با پنجره های بزرگ رو به دریا ساخته شده است. فضای درونی خانه از ترکیب بتن، چوب طبیعی و پانل های سنگی تیره رنگ ساخته شده که یک فضای آرامش بخش را فراهم می سازد. / دیزاین بوم
مفهوم خانه ی صندلی : مفهوم خانه ی صندلی
: مفهوم خانه ی صندلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید