مکان یار
مکان یار

میدان بسیج گرگان آدرس: ایران - گلستان - گرگان میدان بسیج

میدان بسیج گرگان آدرس: ایران - گلستان - گرگان میدان بسیج

میدان بسیج گرگان
آدرس: ایران - گلستان - گرگان میدان بسیج

این میدان توسط مهندس هوشنگ اژدری یکی از مهندسین با سابقه طراحی شده.
به نظر خیلی از صاحب نظران این المان در سطح کشور منحصر بفردِ و بعد از برج میلاد بزرگ ترین برج مخابراتی ایران محسوب می شه.
این برج درست وسط میدان بسیج و در ابتدای شهر گرگان قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید