هر روز!
هر روز!

مداحی "صدای شمشیر داره میاد خداکنه برگردن" با نوای جواد مقدم/

مداحی "صدای شمشیر داره میاد خداکنه برگردن" با نوای جواد مقدم/

مداحی "صدای شمشیر داره میاد خداکنه برگردن" با نوای جواد مقدم/ دانلود
: مداحی "صدای شمشیر داره میاد خداکنه برگردن" با نوای جواد مقدم/ دانلود
دانلودمداحی قافله سالار داره میاد جوادمقدم
به گزارش : قافله سالار داره میاد خداکنه برگرده میگن علمدار داره میاد خداکنه برگرده عمه سادات داره میاد خداکنه برگرده قبله حاجات داره میاد خداکنه برگرده خداکنه که رقیش نباشه خداکنه کسی تشنش نباشه خداکنه که برگرده رباب کاشکی باشه مشکا پر آب حسین *** صدای شمشیر داره میاد خداکنه برگردن بوی قل و زنجیر داره میاد خداکنه برگردن حرمله با تیر داره میاد خداکنه برگردن خولی با شمشیر داره میاد خداکنه برگردن خداکنه با خودش زن نیاره خداکنه چندتا پیرهن بیاره خداکنه چندتا معجر بیارن خداکنه چادر بیشتر بیارن حسین *** سنان بد مست داره میاد خدا کنه برگردن با نیزه تو دست داره میاد خداکنه برگردن از همه بدتر داره میاد خداکنه برگردن شمر با خنجر داره میاد خداکنه برگردن خداکنه آخرش جنگ نباشه خداکنه رو زمین سنگ نباشه خداکنه آسمون یاری کنه خداکنه که عمو کاری کنه حسین
انتهای پیام/
منبع :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید