مسیر سبز
مسیر سبز

شرایط جدید تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج خبرآنلاین: مشمولان

شرایط جدید تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج
خبرآنلاین:  مشمولان ایرانی مقیم خارج ازکشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند به مدت سه ماه و حداکثر دو بار در سال به کشور تردد کنند.

سرهنگ "حجت اله واعظی نژاد" معاون مشمولان وامور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ضوابط مربوط به تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور بیان داشت : این مشمولان با داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج از کشور ،می توانند در هر سال حداکثر دوبار و مجموعا سه ماه به داخل کشور، ترددکنند.

وی با بیان این مطلب که مهلت اجرای مصوبه فوق تا پایان سال 1395 است، افزود : مشمولان مقیم خارج از کشور برای دریافت مجوز تردد می بایست به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه کنند و گذرنامه آنان پس از بررسی شرایط مذکور، با مهر تردد مبنی برتردد ویژه مشمولان مقیم خارج از کشور ثبت می شود.

واعظی نژاد در مورد شرایط اقامت سه ساله در خارج از کشور گفت: سه سال اقامت پیوسته همراه با سکونت در خارج مدنظر می باشد . بنابراین افرادی که فقط دارای کارت اقامت بوده و فاقد سکونت در خارج از کشور می باشند و یا افرادی که دارای اقامت پراکنده (غیر پیوسته) در خارج بوده اند در شمول این مصوبه قرار ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نه ماه اقامت در خارج از کشور و سه ماه تردد به داخل کشور به عنوان یک سال اقامت محاسبه می شود، تصریح کرد: حداقل اقامت در هر سال 9 ماه پیوسته یا ناپیوسته بوده و اقامت های کمتر از 9 ماه در سال ، جزء اقامت سه ساله محاسبه نمی شود.

واعظی نژاد خاطرنشان کرد: مشمولانی که برابر مقررات مربوط برای ادامه تحصیل با مجوز وظیفه عمومی از کشور خارج شده اند و همچنین فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت در خارج که دارای مجوز خروج از کشوراز سازمان وظیفه عمومی می باشند ، در شمول این مصوبه نبوده و تردد آنان به داخل کشورمطابق ضوابط مربوط صورت می گیرد.

معاون مشمولان سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مهلت اجرای مقررات مربوط به معافیت خریدخدمت ویژه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور را حداکثر تا پایان روز 31/5/92 عنوان کرد و گفت: فقط درخواست هایی که تا پایان روز 31/5/92 از سوی نمایندگی های خار ج از کشور ثبت و حداکثر تا تاریخ 31/6/92 از طریق اداره کل امور ایرانیان وزارت امور خارجه تحویل سازمان وظیفه عمومی شده قابل رسیدگی می باشند و درخواست هایی که پس از این تاریخ واصل شود ،قابل رسیدگی نخواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید