معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال سمعی و بصری موسسه فرهنگی کانون قرآن و عترت

 لینک
کانال سمعی و بصری 
 موسسه فرهنگی کانون قرآن و عترت

کانال سمعی و بصری
موسسه فرهنگی کانون قرآن و عترت صاحب الزمان (عج) - واحد سمعی و بصری ارائه دهنده سخنرانی های منسجم مذهبی
@AudioVisual

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید