هر روز!
هر روز!

آموزش نجوم قسمت 4 (ناهید) آموزش نجوم قسمت 4

آموزش نجوم قسمت 4 (ناهید)
آموزش نجوم قسمت 4 (ناهید) : آموزش نجوم قسمت 4 (ناهید)
: آموزش نجوم قسمت 4 (ناهید)
دانستنیهای کلی:
به گزارش : ناهید دومین سیاره نزدیک به خورشید است و داغترین سیاره منظومه شمسی می باشد. این سیاره توسط ابرهایی از اسیدسولفوریک پوشیده شده است که گرمای خورشید را جذب می کنند. اتمسفر ضخیم آن از دی اکسید کربن تشکیل شده است. ناهید، هسته ای آهنی دارد اما میدان مغناطیسی آن بسیار ضعیف است.
انسان، در اتمسفرسمی این سیاره، احساس خفگی می کند و در گرمای فوق العاده بالای آن می پزد و ممکن است در اثر فشار بیش از حد اتمسفر متلاشی شود.
ناهید به نام ستاره سحر یا ستاره شامگاه هم شناخته می شود زیرا هم به هنگام طلوع و هم غروب خورشید قابل مشاهده و بسیار درخشان است. این سیاره فقط به هنگام طلوع یا غروب قابل مشاهده است زیرا به هنگام طلوع و غروب، ناهید به خورشید نزدیکتر است.
همانطور که ناهید به دور خورشید می چرخد، ظاهر آن از سطح زمین تغییر می کند مثل ماه. یعنی از قرص کامل به صورت محدب و هلالی در می آید و سپس دوباره به حالت اول برمی گردد.
اندازه:
قطر ناهید حدود 7521 مایل(12104 کیلومتر) است. قطر آن حدود % قطر زمین است. اندازه و جرم ناهید بیشتر از سیارات دیگر به زمین نزدیک است.
جرم و گرانش:
جرم ناهید حدود 87/4 در ده به توان بیست و چهار کیلوگرم است. گرانش ناهید % گرانش زمین است، یعنی یک شخص صد پوندی روی ناهید، پوند وزن خواهد داشت.
چگالی ناهید، 5240کیلوگرم بر مترمکعب است یعنی اندکی کم چگالتر از زمین می باشد و سومین سیاره چگال منظومه شمسی است(بعد از زمین و تیر).
طول روز و سال در ناهید:
ناهید بسیار آهسته می چرخد. هر روز ناهید، به اندازه 243 روز زمین طول می کشد. یک سال ناهید، 7/224 روز زمین طول می کشد. یعنی 7/224 روز زمین طول می کشد تا ناهید یک دور به دور خورشید بچرخد. هنگامی که زمین و ناهید، در کمترین فاصله نسبت به هم قرار دارند، یک سمت ناهید همیشه به سمت زمین است.
مدار ناهید و فاصله از خورشید:
ناهید، 67230000 مایل(108200000کیلومتر) از خورشید فاصله دارد. مدار ناهید تقریبا دایره ای است. ناهید به طور میانگین، AU 72/0 یا 67230000 مایل یا 108200000کیلومتر از خورشید فاصله دارد.
ناهید در جهت مخالف زمین(و سیارات دیگر به استثنای اورانوس) می چرخد. اگر از شمال نگاه کنید، ناهید به صورت ساعتگرد می چرخد در حالیکه سیارات دیگر پادساعتگرد می چرخند. در ناهید، خورشید از غرب طلوع و از شرق غروب می کند(برعکس زمین). علت این چرخش غیرمعمول ناهید مشخص نیست.
دمای ناهید:
ناهید داغترین سیاره منظومه شمسی است. ابرهای آن، گرمای خورشید را جذب می کنند(اثرگلخانه ای) در نتیجه دمای ناهید تا 480درجه سلسیوس بالا می رود. میانگین حرارت ناهید، 726 درجه کلوین(452 درجه سانتیگراد، 870 درجه فارنهایت) است.
اقمار:
ناهید قمری ندارد.
مقایسه ناهید- زمین:
نخستین فضاپیمایی که به ناهید فرستاده شد:
ونرای3، )از(U.S.S.R.، اولین فضاپیمای بشرساز بود که به ناهید فرستاده شد. این فضاپیما در 16 نوامبر 1965 به فضا پرتاب شد. در1 مارچ1966، این فضاپیما به ناهید رسید. کپسولهای کاوشگردرسیاره پیاده شدند اما قبل از ورود به اتمسفر از بین رفتند.
نام ناهید:
نام ناهید از نام الهه عشق رومیها گرفته شده است.
ناهید دومین سیاره نزدیک به خورشید است و داغترین سیاره منظومه شمسی می باشد. این سیاره توسط ابرهایی از اسیدسولفوریک پوشیده شده است که گرمای خورشید را جذب می کنند. اتمسفر ضخیم آن از دی اکسید کربن تشکیل شده است. ناهید، هسته ای آهنی دارد اما میدان مغناطیسی آن بسیار ضعیف است.
این سنبل سیازه ناهید است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید