هر روز!
هر روز!

مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری در حاشیه درگیری بهناز جهفری

مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری در حاشیه درگیری بهناز جهفری

مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری در حاشیه درگیری بهناز جهفری با خبرنگاران
مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری : مهراب قاسم خانی درباره درگیری لفظی روی داده میان بهناز جعفری و خبرنگاران اظهارنظر کرد.
به گزارش : مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری , مهراب قاسم خانی با انتشار متن کوتاهی در اینستاگرام درباره درگیری لفظی روی داده میان بهناز جعفری و خبرنگاران اظهارنظر کرد.
مهراب قاسم خانی نویسنده آثار طنز تلویزیون در این باره نوشت:
«چند روز پیش توى جلسه مطبوعاتى یه سریال جر و بحثى بین خبرنگاران و یکى از بازیگران اون سریال پیش اومد. قصد ندارم از هیچ یک از طرفین دفاع کنم چون به نظرم یه دعواى صنفى نبوده و به من ارتباط پیدا نمی کنه. به نسبت دادن یه ویژگى به کل به صنف هم اعتقاد ندارم و به نظرم گفتن این که همه اهالى سینما فلان هستن یا همه اهالى مطبوعات بهمان هستن معنى نداره … ولى توى اون بحث یه جمله اى توسط یکى از دوستان مطبوعاتى گفته شد که من توى این سال ها زیاد شنیدمش و به نظرم خیلى غیر واقعى و بى معنیه. یکى از این عزیزان وسط بحث گفتن «اگه شما الان فلانى هستین به این خاطره که ما مطبوعاتى ها شما رو فلانى کردیم»
نه عزیزان. این پروسه کاملاً برعکس اتفاق میفته. مطبوعات یا مردم نیستن که تصمیم میگیرن یکى چهره بشه. چهره شدن به استعداد، تلاش، جذابیت و قابلیت هاى اون فرد بستگى داره و اون فرد بر اساس این داشته هاى شخصى مورد توجه مردم و رسانه ها قرار می گیره.
شما کسى رو نرسوندین به جایى که توش قرار داره. شما على دایى رو على دایى نکردین، شما اصغر فرهادى رو اصغر فرهادى نکردین. کسى نمیتونه سر شهاب حسینى و بهرام رادان منت بذاره که چون ما تو رو دوست داشتیم یا ما به تو پرداختیم، تو شهاب حسینى و بهرام رادان شدى. شما دوسشون دارین و بهشون میپردازین چون اونها با توانایى هاى خودشون شما رو وادار به این کار میکنن.»
مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری در حاشیه درگیری بهناز جهفری با خبرنگاران : مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری در حاشیه درگیری بهناز جهفری با خبرنگاران
: مهراب قاسم خانی و بهناز جعفری در حاشیه درگیری بهناز جهفری با خبرنگاران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید