معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال پویش پویش مردمی شهر مشهد -مشکلات و معضلات شهری

 لینک
کانال پویش 
 پویش مردمی شهر مشهد -مشکلات و معضلات شهری

کانال پویش
پویش مردمی شهر مشهد -مشکلات و معضلات شهری خود را با مسئولین و مردم شهر مشهد درمیان بگذارید شاید انعکاس آن به حل معضلات این شهر بیانجامد (جزئیات بیشتر)
@poooyeshmardom

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید