هر روز!
هر روز!

فهرست ایمن ترین خودرو های سال 2017 : فهرست ایمن

فهرست ایمن ترین خودرو های سال 2017 : فهرست ایمن

فهرست ایمن ترین خودرو های سال 2017
: فهرست ایمن ترین خودرو های سال 2017
می‌خواهید بدانید ایمن‌ترین خودروهای بازار 2017 کدامند پس با ما همراه شوید.
به گزارش : می‌خواهید بدانید ایمن‌ترین خودروهای بازار 2017 کدامند؟ موسسهٔ بیمهٔ بزرگراه‌ها یا به‌صورت مخفف IIHS ایالات‌متحده به این سؤال پاسخ داده است.
این سازمان غیردولتی هرسال تمام خودروهای موجود در بازار را آزمایش کرده و از بین آن‌ها ایمن‌ترین خودروها را مشخص می&zw

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید