مسیر سبز
مسیر سبز

هشدار جدید بانک مرکزی به بانک‌ها خبرگزاری مهر: بانک

هشدار جدید بانک مرکزی به بانک‌ها
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی اعلام کرد: با بانک ها و موسساتی که حدود تعیین شده برای سرمایه‌ گذاری را رعایت نکرده‌اند، برخورد می شود.

طبق تاکید معاون نظارتی بانک مرکزی، سقف سرمایه ‌گذاری بانک ها در سهام شرکت ها اعم از موجود و جدید، وفق مصوبه مقام سیاستگذار پولی حداکثر 40 درصد سرمایه پایه هر بانک است.

متاسفانه بعضی از بانک ها این نسبت را رعایت نکرده اند و بانک مرکزی با جدیت به دنبال اصلاح آن است و بانک های مذکور مکلف شده اند در یک دوره زمانی مشخص نسبت به اصلاح نسبت مجاز اقدام نمایند.

بدیهی است بانک ها و موسسات اعتباری که ظرف مدت زمانی تعیین شده نسبت به تعدیل ارقام سرمایه گذاری خود در سهام شرکت ها و همچنین تسهیلات اعطایی به شرکت های زیرمجموعه و به طور کلی اشخاص مرتبط خود اقدام ننمایند، طبق ضوابط و مقررات موجود با آنها برخورد خواهد شد و تضییقات مشخصی برای آنها منظور می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید