معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال گروه مالی شریف آموزشهای تخصصی مالی و سرمایه گذاری

 لینک
کانال گروه مالی شریف 
 آموزشهای تخصصی مالی و سرمایه گذاری

کانال گروه مالی شریف
آموزشهای تخصصی مالی و سرمایه گذاری برای کارشناسان، مدیران و تصمیم گیران در قالب برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی
@irfinance_ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید