بررسی خودرو
بررسی خودرو

شرایط فروش ویژه پارس خودرو برای برلیانس H330 پارس

شرایط فروش ویژه پارس خودرو برای برلیانس H330 
 پارس

شرایط فروش ویژه پارس خودرو برای برلیانس H330
پارس خودرو شرایط فروش ویژه برای چهار گروه خودروی تندر، پارس تندر، برلیانس H320 و برلیانس H330 در نظر گرفت که جزییات آن به شرح زیر است، گفتنی است که کلیه شرایط فروش جاری انواع محصولات تولیدی پارس خودرو به صورت محدود خواهد بود.
در این طرح فروش، پارس خودرو 3 شیوه مختلف برای برلیانس‌ها و 2 شیوه متفاوت برای عرضه تندر و پارس تندر در نظر گرفته است. شیوه اول فروش برلیانس H320 دنده‌ای و اتوماتیک و برلیانس H330 دستی و اتوماتیک به صورت تک مرحله‌ایست و با پیش پرداختی 20 میلیون تومانی در مرحله ثبت نام، خودروی مورد نظر در اسفند 94 و فروردین 95 به متقاضیان تحویل داده می‌شود و در هنگام تحویل هم باقی مانده هزینه نهایی خودرو پرداخت می‌شود.
روش دوم برای فروش برلیانس H320 و H330 اتوماتیک و دنده‌ای به صورت دو ودیعه‌ای است که در ودیعه اول (هنگام ثبت نام) مبلغ 15 میلیون تومان و در ودیعه دوم نیز (در بهمن ماه 94) ده میلیون تومان از متقاضی دریافت می‌شود و پس از تحویل خودرو در فروردین ماه 1395، باقی مانده هزینه کلی اتومبیل دریافت می‌گردد.
روش سوم هم پیش فروش اعتباری H320 و H330 است که در قبال نسخه‌ای اتوماتیک H320 و H330 مبلغ 20 میلیون تومانی به عنوان پیش پراخت دریافت می‌گردد و بابت نسخه‌های گیربکس دستی این دو مدل برلیانس نیز پیش پرداخت 15 میلیون تومانی دریافت می‌شود که در فروردین سال 95 تحویل آن آغاز می‌گردد. گفتی است که پیش فروش اعتباری منوط به مبلغ تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی بوده که نحوه بازپرداخت آن به صورت 3 چک چهار ماهه یا 4 چک شش ماهه است.
برای دو خودروی تندر و پارس تندر نیز تنها دو مرحله اولیه، یعنی پیش فروش تک مرحله‌ای و پیش فروش دو مرحله‌ای در نظر گرفته شده است.
در پیش فروش تک مرحله‌ای، می‌توان مبلغ 20 میلیون تومان برای تندر و پارس تندر پرداخت کرد و خودروی خود را در اسفندماه 94 تحویل گرفت، ولی اگر عجله‌ای ندارید، می‌توانید در هنگام ثبت نام تنها 15 میلیون بپردازید و پس از تحویل گرفتن خودرو در فروردین ماه 95، حساب خود را با نمایندگی مورد نظر صاف کنید.
در پیش فروش دو مرحله‌ای یا دو ودیعه‌ای هم برای هر دو پارس تندر و تندر، مبلغ 10 میلیون تومان هنگام ثبت نام و بعد از آن در بهمن ماه 94 هم مبلغ 5 میلیون تومان دریافت می‌شود تا پرداخت کامل وجه خودرو به فروردین ماه 95، زمانی که خودرو را تحویل گرفتید موکول شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید