معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال دفاع شخصی جودو آموزش دفاع شخصی جودو: استادیوم تختی

 لینک
کانال دفاع شخصی جودو 
 آموزش دفاع شخصی جودو: استادیوم تختی

کانال دفاع شخصی جودو
آموزش دفاع شخصی جودو: استادیوم تختی اردبیل-مدرسه جودو زمان:روزهای فرد 1شنبه/3شنبه/5شنبه ساعت 16.30 - 18 مربی:استاد معاشری (مربی فدراسیون جودو و نیروهای مسلح) Judo SelfDefense مباحث: سلامت، روانشناسی-تغذیه ورزشی، دفاع شخصی جودو ارتباط: رضابنابی @Drrezabnb (جزئیات بیشتر)
@Judoselfdefens

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید