معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال اوان پویا / برج بازار بین الملل برج بازار

 لینک
کانال اوان پویا / برج بازار بین الملل 
 برج بازار

کانال اوان پویا / برج بازار بین الملل
برج بازار بین الملل خاورمیانه مشهد 727 واحد تجاری در 3 طبقه 105 واحد اداری در 5 طبقه 432 واحد اقامتی در 11 طبقه دارای سیستم BMS پیشرفته, 8 آسانسور ,خدمات رفاهی و... فروش مشهد: 37083-051 فروش تهران: 22920903 www.oone.co (جزئیات بیشتر)
@OoneBorjBazar

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید