هر روز!
هر روز!

چگونه بدنی شبیه یک ژیمناستیک کار بسازید؟ بدن ژیمناستیک کاران

چگونه بدنی شبیه یک ژیمناستیک کار بسازید؟ بدن ژیمناستیک کاران

چگونه بدنی شبیه یک ژیمناستیک کار بسازید؟
بدن ژیمناستیک کاران هم مانند بدنسازان بنظر می آید . عضلات کاملا مشخص و سطوح چربی بسیار کمی دارند . برای اینکه بدنی شبیه ژیمناستیک کارها بسازید، باید به روش مشابهی تمرین کنید . سایز و ظاهر آنها بخاطر روش های تمرینی شان است .
ژیمناستیک کارها برای قدرت، تعادل، هماهنگی، چابکی و شایستگی تمرین می کنند . به گفته ی جینا، که یک مربی است، اولین چیزی که باید بدانید این است که بدن ژیمناستیک کارها بیشتر از آنکه هدف تمرینشان باشد، اثر جانبی تمرینات آن هاست . بزرگ شدن عضلات ژیمناستیک کارها، کم و بیش برای بهبود مهارت و عملکردشان ضروری است .
برای افزایش استقامت و از دست دادن چربی بدن، ورزشهای کاردیو مانند آهسته دویدن، دوی سرعت، و تمرینات اینتروال انجام دهید . ژیمناستیک کارها برای اینکه در تمرینات طولانی استقامت کسب کنند، انواع مختلفی تمرینات کاردیو انجام می دهند .
آنها باید سطح چربی بدنشان را پایین نگه دارند . چرا چربی بدن بیش از اندازه، به سطح انرژی و استقامتشان آسیب می رساند و آنها را سنگین تر می کند . در نتیجه انجام حرکاتشان برای آنها سخت تر می شود .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید