هر روز!
هر روز!

معمای بالا رفتن از برج معمای بالا رفتن از برج

معمای بالا رفتن از برج معمای بالا رفتن از برج

معمای بالا رفتن از برج
معمای بالا رفتن از برج
معمای بالا رفتن از برج : معمای بالا رفتن از برج
: معمای بالا رفتن از برج
به گزارش : تا حالا اینجوری از برج بالا رفتی؟
اختصاصی: 
خانه مردی در طبقه 20 ام برجی است و او مجبور است برای رفت و آمد ، هر روز  این 20 طبقه را بالا و پایین برود . او برای پایین آمدن از آسانسور استفاده می کند ، اما برای بالا آمدن ، تنها تا طبقه 15 ام با آسانسور می آید و بقیه مسیر را از طریق پله طی می کند تا به خانه اش برود .
آسانسور مشکلی ندارد . در ضمن او در روزهای بارانی برای رفتن به خانه اش کل 20 طبقه را با آسانسور طی می کند .
حالا می خواهیم بدانیم چرا این مرد تنها تا طبقه 15 ام از آسانسور استفاده می کند و چرا در روزهای بارانی تا طبقه 20 ام با آسانسور می آید ؟
******
 
******
 
******
 
******
 
******
 
پاسخ معما : او مرد قد کوتاهی است . چون دکمه طبقه پایین در دسترس آن مرد است، هیچ مشکلی در پایین آمدن ندارد، اما از آنجا دکمه طبقه 20 در ارتفاع بالاتری قرار دارد، وی مجبور است تنها تا طبقه 15 که دستش به دکمه آن می رسد، بالا برود و بقیه مسیر را از طریق پله ها طی می کند.اما چون روزهای بارانی همراه خود چتری دارد، با استفاده از آن دکمه طبقه ی بیستم را فشار می دهد و دیگر نیازی نیست 5 طبقه را نیز از طریق پله طی کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید