نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

اسباب بازي جنگي Chapmei سري Soldier Force کد 506116 Chapmei Soldier

اسباب بازي جنگي Chapmei سري Soldier Force کد 506116 Chapmei Soldier

اسباب بازي جنگي Chapmei سري Soldier Force کد 506116 Chapmei Soldier Force 506116 Military Toys
مي‌خواهي فرمانده نفربر باشي؟ يا مي‌خواهي خلبان هليکوپتر بوده و به تنهايي به ماموريت هاي مهم بروي؟ آيا مي‌خواهي وقتي نفربر توقف کرد، تک تير انداز آن بوده و مراقب آرپي‌جي زن‌ها باشي؟ آيا مي‌خواهي کماندوي کلاه سبز جنگلي باشي تا افراد پنهان داخل جنگل را پيدا کرده و نگذاري به نفربر آسيبي بزنند؟ آيا مي‌خواهي در سنگر عقب تانک خدمت کني و در آنجا پشت تيربار بنشيني؟ آيا مي‌خواهي مسئول توپ روي نفر بر باشي يا مسئول ضد هوايي آن؟ دوست داري در کدام پست خدمت کني؟ هر کاري دوست داري انجام بده. درب بالاي نفربر را باز کن و کاپيتان کوچولوي داخل آن را بر زمين بگذار. کماندوي محافظ تانک در داخل آن منتظر است، درب روي نفربر را باز کن تا با سلاح بزرگ خود بيرون بيايد و دشمنان از ترسش فرار کنند. از رنگ و طرح تانک خوشت نمي‌ايد؟ برچسب‌ها را بردار و روي تانک خود بچسبان تا زيباتر شود. خلبان را برداشته و سوار هلي‌کوپتر کن و به گشت برو. سنگري که نفر بر داخل آن است نيز براي تو مهيا شده است، پشت توپ روي آن برو، بشکه سوختش را داخل نفربر خالي کن، با رادار دشمنان نزديک را شناسايي کن، کماندو را با موتورش به گشت بفرست تا برايت از تعداد نفرات دشمن، مين‌هايشان، و ديگر تجهيزاتشان بگويد. دشمن نزديک است! با دکمه روي نفربر توپ آن را شليک کن! با ضد هوايي هواپيماها را بزن تا به نفربر شليک نکنند!

مشخصات
وزن بسته بندي: 2540 گرم
نوع: ماشين هاي نظامي
ساير اقلام: - دارای یک دستگاه تانک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید