هر روز!
هر روز!

ترکیب سایه های زیباخاکستری -سفید! ترکیب سایه های زیباخاکستری -سفید!

ترکیب سایه های زیباخاکستری -سفید! ترکیب سایه های زیباخاکستری -سفید!

ترکیب سایه های زیباخاکستری -سفید!
ترکیب سایه های زیباخاکستری -سفید!
ترکیب سایه های زیبا برای داشتن یک میکاپ شیک خاکستری -سفید!برای داشتن میکاپی شیک از یک مد روز |آرایش |سرگرمی |اخبازخاکستری_نقره ای و سفید از این ترکیب رنگها برای سایه ی چشم ها استفاده کنید...
انتخاب رنگهای مورد نیاز:
1-سفید، نقره ای، خاکستری، دودی

2-گاهی بر حسب لباس ترکیب کرم- بژدر کنار دودی خاکستری زیباست :
3-لایه ی نازکی از آبی نفتی روشن در کناردودی نزدیک به بنفش با زیر ساخت سفید-نقره ای روشن:

و4- استفاده ازسایه ی سفید با ترکیبی از نقره ای و خاکستری بسیار روشن در پشت و زیر چشمها مد روز |آرایش |سرگرمی |اخباززیباتری خواهد ساخت ( که البته می تواند هم با خط چشم باشد و هم بدون آن):
« زیبایی را جز در هر آنچه که برایت به زیبایی خلق شده نخواهی یافت »
منبع:seemorgh

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید