مسیر سبز
مسیر سبز

آخرین آمار از تعداد چک های برگشتی خبرآنلاین: آمار

آخرین آمار از تعداد چک های برگشتی 
 خبرآنلاین: آمار

آخرین آمار از تعداد چک های برگشتی
خبرآنلاین:  آمار چک های مبادله شده و برگشتی خرداد 93 بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده است.

بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است تعداد چک های برگشتی در خرداد سال جاری فراتر از 500 هزار عدد رفت. موضوعی که فعالان اقتصادی آن را یکی از علائم رکود عنوان می کنند و از این زاویه بسته مقابله با رکود دولت را قابل ستایش می دانند تا بلکه اجرایی شدن آن پایانی باشد برای وضعیتی که اقتصاد ایران تجربه کرد.

این موضوع در حالی اهمیت پیدا می کند که در آذر 1391 میزان چک های برگشتی فرای 500 هزار عدد رفت اما بار دیگر این مقدار پس از حدود 2 سال ثبت شد تا تیم اقتصادی دولت یازدهم برای آن چاره اندیشی کند.

آمار بانک مرکزی از «تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران» حکایت دارد در خرداد سال جاری  4 میلیون و 88 برگ چک به ارزش 1013.8 هزار میلیارد ریال مبادله شده که 507 هزار برگ چک به ارزش بیش از 50.6 هزار میلیارد ریال برگشت خورد.

گفتنی است میزان چک های صادر شده در خرداد سال جاری در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 1.1 درصد و از نظر ارزش 13.1 درصد کاهش داشته اما نسبت به ماه مشابه سال 92 به ترتیب 6.1 و 9.6 درصد رشد نشان می دهد.

 آمار چک های مبادله شده و برگشتی خرداد 93 بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده در جدول زیر خلاصه آمده است:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید