مسیر سبز
مسیر سبز

اقدام عجيب یک شركت معتبر اينترنتی روزنامه اعتماد: يك

اقدام عجيب یک شركت معتبر اينترنتی
روزنامه اعتماد: يك شركت خدمات اينترنت دراقدامي عجيب دكل‌هاي خود را در برخي ازشهرها جمع‌آوري كرده است.

شركت ياد شده درحالي اين اقدام را كرده است كه مردم با استناد به اطلاعات برگرفته از سايت اين شركت، اقدام به خريداري مودم و اينترنت مي‌كنند؛ چرا كه ليست اين شهرها به همراه نقشه آنتن‌دهي آنها در اين سايت وجود دارد.

گفتني است طي تماس خبرنگار ما با اين شركت و جويا شدن علت حذف شدن نام برخي از شهرها از ليست نواحي تحت پوشش اين شركت، متصدي پاسخگويي گفت: اين شركت دكل‌هاي خود را در برخي شهرها جمع‌آوري كرده است.

 كارشناس اين شركت در پاسخ به اينكه تكليف متضررين اين داستان چيست، افزود: اين شركت حاضر است مودم‌هاي خريداري شده توسط ساكنان شهرهاي حذف شده از ليست خدماتش را بازپس گيرد!

 در حالي كه درباره علت اين تصميم توضيحي داده نشده است، ضروري است تا نهادهاي نظارتي در اين رابطه توضيح دهند كه حقوق مصرف‌كنندگان با اين اقدام چگونه رعايت خواهد شد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید