معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال عالم آل نبی کانال رسمی عالم آل نبی کانالی

 لینک
کانال عالم آل نبی 
 کانال رسمی عالم آل نبی کانالی

کانال عالم آل نبی
کانال رسمی عالم آل نبی کانالی با محوریت امام رضا و اهل بیت امام رضایی ها بشتابید و به ما بپیوندید. آهای اونایی که دم از اهل بیت و امام رضا می زنید حداقل برای اثبات حرفتان یک ساعت در روز رو به این خاندان اختصاص دهید. بیاییم همه باهم نزاریم غریب بمونن. (جزئیات بیشتر)
@alem_al_nabi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید