هر روز!
هر روز!

تولید لباس از شیر فاسد اگر شیر شما فاسد شده

تولید لباس از شیر فاسد اگر شیر شما فاسد شده

تولید لباس از شیر فاسد
اگر شیر شما فاسد شده است آن را دور نریزید، شما می توانید با استفاده از همین شیر فاسد شده لباس تهیه کنید.
به گزارش : QMilch توانسته بدون استفاده از مواد شیمیایی خاصی از شیر خراب و فاسد شده لباس تهیه کند. تولید لباس با استفاده از این روش به آب خیلی کمتری نسبت به تولید پنبه نیاز دارد، همچنین تولید لباس با این روش علاوه بر اینکه یک محصول کاملا زیست تخریب پذیر ایجاد می کند، برای افرادی که به محصولات نساجی آلرژی دارند هم بسیار مناسب می باشد.
ممکن است انقلاب بزرگی در صنعت لباس در راه باشد!
تولید لباس از شیر فاسد : تولید لباس از شیر فاسد
: تولید لباس از شیر فاسد


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید