مطالب جالب!
مطالب جالب!

شباهت دختر بی ادب روس به پاریس هیلتون! +عکس

شباهت دختر بی ادب روس به پاریس هیلتون! +عکس

شباهت دختر بی ادب روس به پاریس هیلتون! +عکس
پاریس هیلتون روسیه در مقاله ای نوشته است: پوتین هنوز هم فرصت مذاکره، و حرکت به سمت یک سیستم متفاوت ، انتخابات آزاد و مهمتر از همه بوروکراسی سالم را دارد. افراد بسیاری هستند که هرگز از سبچک استقبال نخواهند کرد اما وی در حال کسب مقبولیت در بین رهبران مخالف در روسیه است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید