مسیر سبز
مسیر سبز

نقاشی های باورنکردنی از چشم انسان تاپ ناپ: هنرمند

نقاشی های باورنکردنی از چشم انسان 
 تاپ ناپ: هنرمند

نقاشی های باورنکردنی از چشم انسان
تاپ ناپ: هنرمند گرافیتی مستقر در تگزاس با نام مستعار Redosking با استفاده از مداد رنگی این نقاشی های بسیار زیبا را کشیده است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید