هر روز!
هر روز!

پیامک های عاشقانه و احساسی خفن : پیامک های عاشقانه

پیامک های عاشقانه و احساسی خفن : پیامک های عاشقانه

پیامک های عاشقانه و احساسی خفن
: پیامک های عاشقانه و احساسی خفن
پیامک های عاشقانه و احساسی خفن برای شما که به دنبال ابراز علاقه به دوستان خود هستید.
 
به گزارش : اس ام اس عاشقانه خفن کوتاه چَترت را کنار بگذار دستانم را بگیر بگذار در زیر باران رحمت خدا هر دو خیس شویم بگذار هر دو بخنیدم ! بر قطراتی ڪه بر صورتمان می لغزند و می رقصند بذار فال گـوش بگویم لذت بوسه دَر باران ! دو چندان است . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه خفن باحال بیگانه شدی دوست حرفی و حدیثی و کلـامی بفرست ما را نه در این غمکده عمری باقیست ! تا خرده نفس هست پیامی بفرست. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ بـگَم سلام دلم میگیره بگم علیک دلم میمیره فقط میگم دوستت دارم! چون دلم آروم میگیره.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه خفن جدید امشب ای ماه کجایی که دلم غمگینست دیده بگشا که مـرا آمدنت تسکینست ! تو که هم صحبت تنهایی شب های منی پس کجا مانده ای امشب ڪه سحر نزدیکست . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه خفن زیبا امروز حرفـهایم آنقدر شیرین است که فکر میکنم ! در دهان من تو لَب وا ڪرده ای . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه خفن کوتاه آدم باید عین مرسوله پستی سفارشی باشه یکی باشه همیشه تحویلش بگـیره بگیرتش تو بغل امضا هم بده که تحویل گرفته شده و پس گرفته نمی شود . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
اس ام اس عاشقانه خفن جدید قلب تو زندان و من زندانی اش! عـشق تو حج است و من قربانی اش . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه خفن جدید آنقدر ها هَم روی وقار من حساب نکن! قطب زمیـن هم ڪه باشم تو را که میبینم ! یخ هایم آب میشود . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه خفن زیبا به سلامتی اون روزی که من رو تخت بیمارستانمو عشقم با نی نی! مون تو بغلش بیاد و بگه دلت بسوزه خانم شبیه خودمه . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه خفن باحال اهل اسراف نیستم! اما! بیش از اندازه دوستت دارم.
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید