هر روز!
هر روز!

توهین زشت پرنسل بیمارستان به آقای مهرجویی (عکس) : توهین

توهین زشت پرنسل بیمارستان به آقای مهرجویی (عکس) : توهین

توهین زشت پرنسل بیمارستان به آقای مهرجویی (عکس)
: توهین زشت پرنسل بیمارستان به آقای مهرجویی (عکس)
: به گزارش   در پی جنجال های اخیر درباره مشخص شدن علت دقیق مرگ عباس کیارستمی و واکنش اهالی سینما و صجبت های داریوش مهرجویی، یکی از پرسنل بیمارستان جم نسبت به صحبت های تند
 

 
به گزارش : داریوش مهرجویی واکنش زشتی نشان داده است!پس از انتقاد تند داریوش مهرجویی و دفاع هنرمندان از صحبت های وی, این سخنان با واکنش یکی از پرسنل بیمارستان جم همراه شده است.به عکس زیر نگاه کنید و  خودتان قضاوت کنید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید