معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال روش تحقیق (کشاورزی) روش تحقیق در علوم کشاورزی :

 لینک
کانال روش تحقیق (کشاورزی) 
 روش تحقیق در علوم کشاورزی :

کانال روش تحقیق (کشاورزی)
روش تحقیق در علوم کشاورزی : در این کانال آشنایی با مجلات رشته کشاورزی و درجه بندی اعتبار آنها ، مطالبی در مورد نحوه نکارش مقالات ISI و رساله دکتری در رشته های کشاورزی و به خصوص زراعت ارائه می شود. (جزئیات بیشتر)
@AgronomyResearch

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید