معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال شرح زیارت جامعه کبیر شرح زیارت جامعه کبیره (آیت

 لینک
کانال شرح زیارت جامعه کبیر 
 شرح زیارت جامعه کبیره (آیت

کانال شرح زیارت جامعه کبیر
شرح زیارت جامعه کبیره (آیت الله ضیاء آبادی) هر روز، زمانی را برای افزایش معرفت نسبت به چهارده معصوم(ع)خصوصا امام زمان(عج) قرار دهیم. (جزئیات بیشتر)
@sharhe_jamee_kabireh

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید