هر روز!
هر روز!

تمرین چند جانبه بازو : تمرین چند جانبه بازو

تمرین چند جانبه بازو : تمرین چند جانبه بازو

تمرین چند جانبه بازو
: تمرین چند جانبه بازو
: برای اکثر گروههای عضلانی اصلی بدن هدف قرار دادن عضله با وزنه های سنگین بهترین استراتژی است . اما وقتی صحبت از عضلات کوچکتری مثل جلو بازو باشد مقدار وزنه خیلی قابل توجه نیست .به جای آن درگیر مقدار وزنه کاربردی در تمرین بازو شود لازم است خلاقانه و زیرکانه تمرین کنید . چرا که این رویه پاسخی است برای پرورش بهترین بازوها برای تمرین صحیح روی بازوها لازم است ۳ کلید مهم را به خاطر داشته باشید .
 
به گزارش : هدف گیری بازوها از زاویای مختلف ضروری است چون این ست ها راهی برای تحریک کردن حداکثر فیبرهای عضلانی است . هم جلوبازو و هم پشت بازوها دارای چندین عضلاتی هستند که با زاویه خاص بازو و بالاتنه هر کدام به شکل خاصی درگیر می شوند .
دم عضلانی نه تنها حس خیلی خوبی به همراه دارد بلکه یک پمپ خوب کشش روی سلولهای عضله را ارتقاء میدهد که می تواند آنها را به رشد تحریک کند و تمام مواد مغذی و اکسیژن مورد نیازجهت تولید انرژی  ، رشد و ریکاوری را به هرکدام از سرهای عضلانی برساند.
همانطور که گفته شد وزنه یک روش برای به چالش کشیدن بازوهاست . جلو بازو و پشت بازو های خود را به وزنه های سنگین و تکرارهای کم تمرین دهید تا فیبرهای عضلانی تند انقباض درگیر شوند و همچنین از وزنه های سبک تر و تکرارهای بیشتر هم استفاده کنید تا در پایان تمرین خون زیادی داخل عضلات پمپ شود .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید