مسیر سبز
مسیر سبز

دردسر علی مطهری برای علی مطهری نماینده مردم تهران

دردسر علی مطهری برای علی مطهری 
 نماینده مردم تهران

دردسر علی مطهری برای علی مطهری
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: در چند روز گذشته برخی رسانه سخنان نماینده مردم شبستر مبنی بر اینكه در مجلس نهم تعداد وكیل دوله ها افزایش می یابد را به خاطر تشابه اسمی به نام بنده منتشر كرده اند در حالیكه من اخیرا مصاحبه ای با خبرگزاری مهر نداشته ام.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگوی چندی قبل علی مطهری نماینده مردم شبستر با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: در چند روز گذشته برخی رسانه سخنان نماینده مردم شبسترمبنی بر اینكه در مجلس نهم تعداد وكیل دوله ها افزایش می یابد را به خاطر تشابه اسمی به نام بنده منتشر كرده اند در حالیكه من اخیرا مصاحبه ای با خبرگزاری مهر نداشته ام.

وی افزود: این سایتها با استناد به این مصاحبه حمله هایی را به من انجام داده اند در حالیكه مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری مهر متعلق به نماینده شبستر بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: فامیلی قبلی نماینده شبستر "كوزه كلانی" بوده است و بهتر است ایشان در مصاحبه هایی كه انجام می دهند این عنوان را در پرانتز ذكر كنند تا مخاطبان دچار اشتباه نشوند.

لازم به یادآوری است در گفتگوی خبرگزاری مهر با نماینده شبستر بارها نام شهر وی تكرار شده و علاوه بر این چند عكس از وی در داخل خبر قابل مشاهده است بنابراین اشتباه برخی رسانه ها در تشخیص این دو نماینده مجلس خارج از اختیار خبرگزاری مهر است.

منبع: تابناک
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید