نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

فيلتر لنز کوکين مدل ND2-400 HARMINIE72 CH150B 72A Cokin ND2-400 HARMINIE72

فيلتر لنز کوکين مدل ND2-400 HARMINIE72 CH150B 72A Cokin ND2-400 HARMINIE72

فيلتر لنز کوکين مدل ND2-400 HARMINIE72 CH150B 72A Cokin ND2-400 HARMINIE72 CH150B72A Lens Filter

مشخصات
ويژگي ها: جذب اشعه ماوراء بنفش و افزایش وضوح

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید