هر روز!
هر روز!

تغییر لبه آستین در منزل تغییر لبه آستین در منزل

تغییر لبه آستین در منزل تغییر لبه آستین در منزل

تغییر لبه آستین در منزل
تغییر لبه آستین در منزل : تغییر لبه آستین در منزل
: تغییر لبه آستین در منزل
: وب ها:اگر شما از سادگی و یکنواختی پیراهن خود خسته شده اید یا اینکه می خواهید طرح جدید به لباس های خود بدهید با ما همراه باشید.
به گزارش : شما می توانید به سادگی پیراهن خود را در منزل طرح بدهید در مرحله اول شما باید نوار مورد نظر و به رنگ دلخواهی که با پیراهن شما مناسب باشد به اندازه دور بازو تیکه کنید و بعد از آن دو سر را بدوزید.

 
برای بهتر شدن خصوصا برای دختر خانم های می توانند یک پاپیون با همان نوار درست کنند .

 
سپس پاپیون را به نوار که از قبل اماده کرده اید بدوزید.

 
حال شما توانسته اید به اسانی و کمترین صرف وقت پیراهن خود را از سادگی بیرون اورید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید