معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال صوت - دکتر بابایی زاد صوت‌هایی از دکتر علی

 لینک
کانال صوت - دکتر بابایی زاد 
 صوت‌هایی از دکتر علی

کانال صوت - دکتر بابایی زاد
صوت‌هایی از دکتر علی بابایی زاد که در صدا و سیما گفته شده‌اند. ما هیچ ارتباطی با ایشان نداریم.
@babayizad

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید