هر روز!
هر روز!

سرطان ریه چیست؟ + علائم سرطان ریه و راه های درمان

سرطان ریه چیست؟ + علائم سرطان ریه و راه های درمان

سرطان ریه چیست؟ + علائم سرطان ریه و راه های درمان آن
سرطان ریه چیست؟ + علائم سرطان ریه و راه های درمان آن : سرطان ریه چیست؟ + علائم سرطان ریه و راه های درمان آن
: سرطان ریه چیست؟ + علائم سرطان ریه و راه های درمان آن
به رشد غیر طبیعی سلولی در بافت های ریه سرطان ریه گفته می شود. درصورت عدم درمان بموقع، این رشد سلولی می تواند به بیرون از ریه گسترش پیدا کند و به بافت های اطراف یا سایر اعضای بدن همچون مغز، استخوان، ریه کناری، کبد و کلیه ها منتقل شود. (به سرطانی که از یک عضو به عضو دیگر منتقل شود سرطان دگردیس گفته می شود، برای مثال سرطانی که از سینه به ریه انتقال یافته است سرطان سینه دگردیس نامیده می شود.) اکثر سرطان هایی که از ریه شروع می شوند (سرطان های ابتدایی ریه) کارسینوماهایی هستند که از بافت پوششی نشات می گیرند. کارسینوم ها شامل سرطان هایی می شوند که سازنده پوست (مثل سرطان پوست) یا پوشاننده لایه داخلی اعضا (مثل سرطان ریه) و یا سازنده غدد (مثل سرطان سینه) هستند. این سرطان در سراسر دنیاشایع ترین سرطان از لحاظ شیوع و مرگ و میر به شمار می رود.

به گزارش : این بیماری بر اساس نوع وابسته به بافت شناسی تقسیم بندی می شود. این رده بندی برای تعیین نوع مدیریت بیماری و پیش بینی نتایج بیماری حائز اهمیت است. اکثریت قریب به اتفاق سرطان های ریه کارسینوماها هستند، بدخیمی هایی که در نتیجه بافت پوششی پدید می آیند. کارسینوم های ریه بر اساس اندازه و شکل سلول های بدخیم دیده شده توسط یک متخصص هیستوپاتولوژی در زیر یک میکروسکوپ رده بندی می شوند. دو رده گسترده آنها کارسینوم ریه سلول-غیرکوچک (NSCLC: Non Small Cell Lung Cancer) و کارسینوم ریه سلول-کوچک (SCLC: Small Cell Lung Cancer) می باشد.

در مراحل ابتدای بیماری اغلب هیچ علائمی وجود ندارد و متاسفانه اغلب آنهایی که علامت دار می شوند سرطان شان در مراحل پیشرفته است. شایع ترین علائم عبارتند از سرفه (همراه با خلط خونی) و تنگی نفس. سایر نشانه ها و علائمی که ممکن است نشان دهنده این سرطان باشند عبارتند از:

سی تی اسکن: این سرطان در رادیوگرافی قفسه سینه و مقطع نگاری رایانه ای (سی تی اسکن) قابل تشخیص است. این تشخیص با یک بافت برداری که اغلب از طریق برونکوسکوپی یا راهنمای سی تی انجام می شود، قابل تایید است.
آزمایش خون: تومورهای سرطانی آنتی ژن و آنزیم های مشخصی تولید می کنند که ممکن است از طریق آزمایش خون کشف شوند. اندازه گیری آنتی ژن کارسینو امبریونیک و آنزیم NSE از آزمایش های غربالگر این بیماری است. افزایش میزان سطح این پروتئین ها بیانگر نشانه های سرطان و کاهش میزان آنها در حین درمان نشانه مهار کردن رشد سرطانی سلول های بیمار است.


درمان و نتایج طولانی مدت به نوع سرطان، مرحله (شدت گسترش) و سلامت کلی فرد که از طریق وضعیت عملکرد سنجیده می شود، بستگی دارد.
درمان های رایج عبارتند از جراحی، شیمی درمانی، و پرتودرمانی.
جراحی: در صورتی که بررسی ها، سرطان سلول های غیر کوچک ریه را تایید کنند، مرحله بندی سرطان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخص شود این بیماری به وسیله جراحی قابل درمان است یا پیشروی آن به حدی است که نمی توان به وسیله جراحی آن را درمان کرد. سی تی اسکن و برش نگاری با گسیل پوزیترون به منظور تعیین این امر مورد استفاده قرار می گیرند. جراحی در صورتی صورت نمی گیرد که در آزمون عملکرد ریه مشخص شود بیمار دارای ظرفیت تنفسی پایین است. در سرطان سلول کوچک ریه، به طور معمول از شیمی درمانی و یا پرتو درمانی استفاده می شود. با این وجود، نقش جراحی در سرطان سلول کوچک ریه در نظر گرفته می شود. جراحی ممکن است به همراه شیمی درمانی و پرتودرمانی در مراحل اولیه درمان سرطان سلول کوچک ریه بهبود قابل توجهی در وضعیت بیمار ایجاد کند.

پرتو درمانی: پرتودرمانی در بیشتر موارد با شیمی درمانی همراه است و ممکن است به قصد درمان در مورد افرادی که مبتلا به سرطان سلول های غیر کوچک ریه هستند و شرایط جراحی را نداشته باشند به کار رود. این نوع پرتودرمانی را پرتودرمانی رادیکال می نامند. نوع جدید این شیوه پرتودرمانی تسریع شده و بیش تفکیک شده مداوم (CHART) نام دارد که در آن پرتودرمانی زیاد در یک بازه زمانی کوتاه صورت می گیرد. پرتودرمانی سینه ای پس از عمل نباید بعد از جراحی سرطان سلول های غیر کوچک ریه به کار رود. این احتمال وجود دارد که پرتودرمانی بعد از عمل در بعضی از بیمارانی که دارای درگیری غده لنفاوی میان سینه ای هستند مفید واقع شود. اگر رشد سرطان بخش کوچکی از نایژه را مسدود کند، براکی تراپی (پرتودرمانی موضعی) در داخل لوله تنفسی صورت می گیرد تا این راه را باز کند. برایکی تراپی در مقایسه با پرتودرمانی بیرونی باعث کاهش زمان درمان و نیز کاهش در معرض اشعه قرار گرفتن کارکنان مراکز درمانی می شود. پیشرفت های اخیر در هدف درمانی و عکس برداری منجر به پیشرفت پرتودرمانی استریوتاکتیک در درمان سرطان ریه شده است. در این نوع پرتودرمانی، با استفاده از هدف درمانی، پرتو زیادی در جلسه های کوتاه بر روی بیمار صورت می گیرد. استفاده از این روش در مرحله اول برای بیمارانی است که به علت همایندی مرضی شرایط جراحی را ندارند. در بیمارانی که دچار سرطان ریه با یاخته های کوچک یا با یاخته های بزرگ تر هستند، انجام میزان کمی پرتو به سینه می تواند برای کنترل نشانه مراقبت تسکینی مورد استفاده قرار گیرد.


شیمی درمانی: چگونگی شیمی درمانی به نوع تومور بستگی دارد. در سرطان ریه با یاخته های کوچک، سیس پلاتین و اتیپوساید بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید