معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال شعر طنز شعر طنز تیکه دار!!! شعر طنز سیاسی!!!

 لینک
کانال شعر طنز 
 شعر طنز تیکه دار!!! شعر طنز سیاسی!!!

کانال شعر طنز
شعر طنز تیکه دار!!! شعر طنز سیاسی!!! شعر طنز عاشقانه!!! روزانه کلی شعر طنز از شعرای طنزپرداز کشور*****!!! خوشا آنان که در نوروز شادند/// تِراوِلمندهای اقتصادند/// برای حیف و میلِ مال مردم/// تمام سال در حال جهادند!/// خوشا آنان که بر لُپ چال دارند/// در این نوروز، عشق و حال دارند/// خوشا آن عده که سرتاسر سال/// سری در سطل بیت المال دارند!/// خوشا آنان که مثل برگِ یاسَند/// فقط با دُم کُلُفتان در تماسند/// علیرغم رکودِ اقتصادی/// به شادی دور هم می اختلاسند!/// خوشا آنان که از اسلام فولَند/// مدیر بانکهای با اصولند/// ربای شرعی از مردم گرفتند/// ولی گفتند بیزار از نزولند!/// خوشا آنان که دائم برقرارند/// هوایی هم به جز خدمت ندارند/// در این دوران ضعفِ معنویت/// کماکان مؤمنانی رانت خوارند!/// خوشا آنان که با اخلاص بُردند/// پس از آن دل به کانادا سپردند/// خوشا آنان که در دنیای فانی/// همیشه فی سبیل الله خوردند/// شروین سلیمانی (جزئیات بیشتر)
@sheretanzfarsi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید