هر روز!
هر روز!

معمای قتل در قطار در یک قطار

معمای قتل در قطار 
 
 
 در یک قطار

معمای قتل در قطار


در یک قطار قتلی اتفاق افتاده و قاتل هم فرار کرده.... کارآگاه الیور خبرهایی راجب دو قتل در یک قطار شنید. لوکوموتیوران و نگهبان قطار که در سر و ته قطار بودند هر دو کشته شده اند. پلیسی که در واگن وسطی قطار اسکان داشته به او گزارش داد که هر دو در یک زمان با اسلحه کشته شده اند و او صدای هر دو شلیک را شنیده است. کارآگاه متوجه شد که قطار با سرعت 150 کیلومتر در ساعت در حرکت بوده و ناگهان ذهنش جرقه ای زد و پی برد به اینکه : لوکوموتیوران و نگهبان قطار در یک زمان کشته نشده اند. به نظر شما چطور کاراگاه به این نتیجه رسیده است؟
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
 جواب معمای قتل در قطار وقتی که قطاره 150 کیلومتر بر ساعت سرعت داشته و پلیس هم که تو وسط این قطار بوده و صدای شلیک از جلوی قطار زودتر به گوشش رسیده به همین خاطر اول اون نگهبانی که انتهای قطار بوده کشته شده و بلافاصله بعد از اون لوکوموتیوران تو جلوی قطار ولی صدا شلیک همزمان به گوشش رسیده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید