هر روز!
هر روز!

ایران ویج » تصاویر نجوم مخصوص زمینه صفحه نمایش برای

ایران ویج » تصاویر نجوم مخصوص زمینه صفحه نمایش
برای دیدن تصاویر با کیفیک اصلی رو آنها کیلیک کنید.
به گزارش : ایران ویج » تصاویر نجوم مخصوص زمینه صفحه نمایش : ایران ویج » تصاویر نجوم مخصوص زمینه صفحه نمایش تاریخ و زمان آخرین پرتاب دیسکاوری
: ایران ویج » تصاویر نجوم مخصوص زمینه صفحه نمایش
فضا پیمای دیسکاوری  در  24 فوریه 2011 به جهت آخرین ماموریت خود از فضای خاموش به ایستگاه فضای بین المللی  فرستاده شد.

مجسمه های یخ کیهانی
تصویربرداری تلسکوپ فضایی هابل ازاین ستون هیدروژن سرد و گرد و غبار در سحابی کشتی .

نوآوری و اکتشاف خسوف
در ساعات اولیه صبح روز دسامبر 21 ، 2010، آغاز ماه گرفتگی کل پشت از دیسکاوری شاتل فضایی قابل مشاهده بود.

ماموریت مشتری
 این تصویر سفینه فضایی جونو را در حال گردش به دور مشتری نشان می دهد.

قیفاووس B یک ابر مولکولی در کهکشان راه شیری ما، که در فاصله حدود 2400 سال نوری قرار گرفته است.

تصویری بخشی از زمین گرفته شده توسط شاتل فضایی دیسکاوری در ایستگاه فضایی بین المللی

تصویر گرفته شده توسط شاتل فضایی آتلانتیس که نشان دهنده تصویر سیاهی از فضا و خط نازکی از جو زمین میباشد.

قوس A * سیاه چاله های بسیار پرجرم در مرکز کهکشان راه شیری است.
آرس 1 – X در سکوی پرتاب
ناسا راکت آرس 1 – X  نشسته بر روی سکوی پرتاب در مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال، فلوریدا، 26 اکتبر، 2009.

فضاپیمای دیسکاوری
شاتل فضایی دیسکاوری در مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال، فلوریدا، 11 مارس، 2009.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید