مسیر سبز
مسیر سبز

اعدام سه آدمخوار در کره شمالی :

اعدام سه آدمخوار در کره شمالی 
 
 
 :

اعدام سه آدمخوار در کره شمالی
   

: به دنبال گسترش روز افزون گرسنگی و فقر در کره شمالی، سه نفر به جرم آدم خواری دستگیر و اعدام شدند.

به گزارش  به نقل از دیلی میل، یکی از افسران که در سال 2001 از این کشور کمونیستی خارج شده است، می گوید از سال 1999 تا به حال چندین مورد آدم خواری گزارش شده است.
 

پسری در حال کار درمزرعه. این مزرعه سال گذشته بر اثر سیل و طوفان دچار خسارت شدید شد و 65 درصد از محصولات آن از بین رفتند.

یکی از این افراد همکار خود را کشته و بعد از خوردن قسمت هایی از بدن او، سعی کرده بود بدنش را به عنوان گوشت گوسفند به فروش برساند. دیگری دختربچه سه ساله ای را به قتل رسانده و گوشت او را خورده بود. در مورد نفر سوم اطلاعات چندانی به دست نیامده است.

کره شمالی طی سال های اخیر با کمبود شدید موادغذایی روبرو بوده است و از دهه 1990 که این کشور با قحطی شدید روبرو شد، چندین مورد آدم خواری گزارش شده است.

اگرچه هیچ خبرنگاری حق ورود به این کشور را ندارد و هرگونه فعالیت خبری و رسانه ای به شدت توسط مسئولین آن سرکوب می شود، تصاویر ماهواره ای  و مصاحبه با افراد فراری نشان می دهد که تعداد زندانیان این کشور بسیار زیاد است و حتی گاهی همه افراد خانواده فرد متخلف دستگیر و روانه زندان می شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید