هر روز!
هر روز!

حفاظت از دندان در 6 گام حفاظت از دندان در

حفاظت از دندان در 6 گام حفاظت از دندان در

حفاظت از دندان در 6 گام
حفاظت از دندان در 6 گام : حفاظت از دندان در 6 گام
: حفاظت از دندان در 6 گام
این ۶ نکته بسیار مهم را برای حفاظت از دندان های خود به خاطر بسپارید.
به گزارش : ۱- پلاک دندانی در ۲ محل بیشتر جمع می شود؛ یکی در عمق شیارها و فرورفتگی های سطح جونده دندان و دیگری در فضاهای بین دندانی. این جاها را فراموش نکنید!
۲- مسواک به تنهایی قادر به تمیز کردن عمق شیارهای سطح جونده و فضای بین دندانی نیست. بنابراین باید با استفاده از وسیله دیگری به نام نخ دندان بین دندان ها را تمیز کرد.
۳- با کاهش مصرف مواد قندی، میزان پوسیدگی به شدت کاهش می یابد.
۴- مواد قندی را محدود و ترجیحا همراه با وعده های غذایی مثل ناهار یا شام مصرف کنید. مواد قندی که بین دو وعده غذایی مصرف می شوند، بیشتر از زمانی که همراه با غذا مصرف شوند باعث پوسیدگی خواهند شد.
۵- اگر از مواد قندی بین دو وعده غذایی استفاده کردید، بلافاصله و به دقت دندان ها را مسواک کنید تا هم پلاک دندانی و هم مواد قندی برداشته شوند و امکان تولید اسید از بین برود.
۶- استفاده از نخ دندان و مسواک کردن دقیق دندان ها، حداقل روزی دو بار، یک بار پس از صرف صبحانه و یک بار پس از صرف شام باید انجام گیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید