هر روز!
هر روز!

نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا نکاتی در خصوص دویدن

نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا نکاتی در خصوص دویدن

نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا
نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا
نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا : نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا
: نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا
به گزارش : دویدن کودکان نوپا و روش‌های مدیریت آن
اختصاصی: 
چرا کودکان نوپا به دویدن علاقه دارند؟ شروع راه رفتن کودکان نوپا در کنار همه‌ی شیرینی و جذابیت آن برای والدین، آغاز یک مرحله‌ی جدی و دردسرساز از عمر کودکان است. در این مرحله کافی است یک لحظه از کودکتان چشم بردارید تا او بدون ترس یا هدف شروع به دویدن کند و از دسترس و حتی دید شما خارج شود. حتی وقتی که موفق به گرفتن او می‌شوید نیز تمایل و اصرار به ادامه‌ی دویدن و جست‌وخیز چالش دیگری محسوب می‌شود.
این اشتیاق و میل سیری‌ناپذیر دلیل اصلی مشکل است. مطمئناً هدف کودک شما از دویدن و راه رفتن بدون وقفه، آزار دادن و یا به مبارزه طلبیدن شما نیست. کودک نوپا فقط از این قابلیت جدید که به او احساس مستقل بودن می‌دهد، لذت می‌برد. به گفته‌ی پاتریشیا شیم سرپرست مرکز تحقیقات کودکان نوپا در دانشگاه نیویورک: کودکان عاشق حس آزاد بودن و عدم محدودیت برای حرکت در محیط اطرافشان هستند و تا زمانی که می‌توانید امنیت آن‌ها را تأمین کنید، نباید با این حس خوب و شادی‌آور کودکانه مقابله کرده و سعی در توقف آن داشته باشید.
نحوه‌ی مدیریت و کنترل دویدن کودکان

نکاتی در خصوص دویدن کودکان نوپا
به طور قطع هیچ روش تربیتی و راهکاری برای آموختن اقدامات احتیاطی کافی در هنگام دویدن به کودکان نوپا وجود ندارد و تنها راه این است که والدین همیشه مواظب آن‌ها باشند و به طور دائم و خستگی‌ناپذیر بر امن بودن محیط اطراف کودکانشان نظارت کنند. اگر کودک نوپایی دارید رعایت اقدامات زیر برایتان الزامی است:
مترجم: محسن یزدانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید