هر روز!
هر روز!

تمرین «تک» پشت بازو : تمرین «تک» پشت بازو

تمرین «تک» پشت بازو : تمرین «تک» پشت بازو

تمرین «تک» پشت بازو
: تمرین «تک» پشت بازو
می شود از تکنیک تمرین تک دست به صورتی موفق برای خیلی از گروه های عضلانی بدن استفاده نمود . این روش قبل از هر ویژگی دارای این مزیت است که بالانس اضافه بار روی سمت چپ و راست بدن را به درستی اعمال می کند . در این مقاله ۵ حرکت تک دست برای پشت بازوها معرفی می کنم جهت افزایش دادن حجم عضلات ۳ سر . با چند حرکتی که اینجا معرفی می شود ، هم می شود تمرین پشت بازو را متحول کرد هم گاهی به طور کلی یک برنامه را فقط با این حرکات اجرا کرد تا عضلات شوک شوند.
به گزارش : این حرکت به طور مادر زادی تک دست اجرا می شود . اما مدل کابل نسبت به مدل دمبل بسیار متفاوت است چرا که فشار دائم روی عضله حفظ می کند و این از پائین تا بالای حرکت فشاری ادامه دار است که البته زاویه کشش آن فرق می کند چون زاویه کابل مهم است نه جاذبه زمین . در مدل کابل می توانید مچ دست را به ۳ حالت خنثی رو به بالا و رو به پائین حفظ کنید . نکته : پائین بردن آرنج وقتی که وزنه پائین می رود ، اشتباهی رایج است که باعث درگیری عضلات شانه می شود.
نسبت به مدل دودستی اندکی تفاوت دارد و آزادی عمل بیشتری می دهد چرا که می شود در ناحیه کشیدن دستگیره تنوع را حفظ کرد و این برای مچ دست ها راحت تر است و اندکی دامنه حرکتی را افزایش می دهد. همچنین می توانید از دست آزاد خود برای کمک دادن جهت آنجام تکرارهای اضافی استفاده کنید . نکته : از آنجایی که نمی شود از وزنه زیادی استفاده کرد بهتر است این حرکت ویژه برای بخش میانی پشت بازو را اواخر جلسه تمرین اجرا نمود .
در حالی که تفاوت خاصی بین اجرای این مدل با مدل دو دست عادی وجود ندارد اما انجام تک دستی آن می تواند عدم تناسب قدرت بین بازوی چپ و راست را برطرف کند . اندکی دامنه حرکت بیشتر است و آزادی حرکت هم بالاتر است و همین می تواند ویژگی خوبی باشد برای هر از گاهی جایگزین کردن مدل آن .
نکته : برای ایجاد سوزش شدید می توانید ست های دست چپ و راست را تناوبی و بدون استراحت اجرا کنید تا مجموع ۵ الی ۶ ست .
این حرکت نه تنها فایده استفاده از کابل را دارد بلکه سود حرکات تک دستی را نیز به ارمغان می آورد. این احتمالا حرکت خیلی خاص است که تا به حال از آن استفاده نکرده اید . نکته : زمانی که به ناتوانی عضلانی می رسید از دست آزاد استفاده کنید جهت کمک دادن و تکرارهای اضافی .
برای هر بدنساز که مشکل شانه و آسیب در این ناحیه را دارد، آزادی حرکت وزنه مهم است چرا که می توان با جابجا کردن زاویه وزنه نقطه ای که کمترین درد یا هیچ دردی ندارد را پیدا کرد که این امکان در حرکت پشت بازو دمبل جفت دست وجود ندارد . همچنین می شود از دست آزاد برای کمک دادن استفاده نمود و از مرز ناتوانی هم عبور کرد. مدل ایستاده امکان استفاده از وزنه های بیشتر را نسبت به مدل نشسته می دهد. نکته : وقتی که بازو بالای سر است و نوک آرنج به طرف سقف تأکید روی سر بلند پشت بازو اعمال میشود .  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید