بهترین زندگی
بهترین زندگی

منظور از قطب جنین، چه چیزی است؟ قطب جنین

منظور از قطب جنین، چه چیزی است؟
قطب جنین (fetal pole) اولین نشانه مستقیم از جنین در سونوگرافی است که در حاشیه کیسه زرده در اوایل بارداری دیده می شود. اغلب از واژه «جنین» به جای قطب جنینی استفاده می کنند.

قطب جنین ضخیم شدن حاشیه کیسه زرده در طول بارداری است که معمولا در هفته 5 یا 6 بارداری توسط سونوگرافی واژینال و در هفته 8 تا 9 بارداری توسط سونوگرافی شکمی قابل تشخیص است. هنگامی که اندازه قد جنین از سر تا پایین باسن (CRL) به 2 تا 4 میلی متر برسد قطب جنین دیده می شود. قطب جنین از هفته 6 بارداری، روزانه 1 میلی متر رشد می کند. زمانی که قطب جنین 7 میلی متر یا بیشتر شود ضربان قلب جنین قابل تشخیص می گردد.
عدم تشخیص قطب جنین می تواند به دلایل زیر به وجود آید:
    اشتباه در تعیین سن بارداری

    سقط جنین

    بارداری مولار

در صورتی که ساک حاملگی بزرگ تر از 16 میلی متر باشد ولی هنوز قطب جنین تشکیل نشود و یا سطح هورمون بارداری افت داشته باشد می تواند نشانه سقط جنین باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید