هر روز!
هر روز!

عضلات شش تکه شکم : عضلات شش تکه شکم

عضلات شش تکه شکم : عضلات شش تکه شکم

عضلات شش تکه شکم
: عضلات شش تکه شکم
: عضلات شش تکه شکم هر روزه در محیط های تمرین، افراد زیادی را می بینید که به منظور کاستن از میزان چربی موجود در پهلوها و شکم به تمرین با وزنه و دستگاه پرداخته و به دلیل اینکه روش مناسب برای آب کردن چربی های زاید و سیستم تمرینی مناسب برای این کار را انتخاب نمی کنند و در انتخاب مسیر دچار خطا می شوند در نهایت با موفقیت چندانی نیز روبرو نمی شوند. داشتن عضلات شکم قوی و برجسته نه تنها به زیبایی بدن آدمی می افزاید بلکه از افتادگی استخوان لگن و از تبعات منفی آن که در بدن اغلب افراد نیز به روشنی دیده می شود پیشگیری می کند. از معمول ترین تبعات منفی افتادگی لگن می توان به کمر دردهای مزمن و ناراحتی های ستون فقرات اشاره کرد.
 

به گزارش : استیل بدنی افراد به شدت تحت تاثیر آمادگی عضلات شکمی قرار دارد و بدون رسیدن به عضلات شکمی تمایز یافته و بدون زدودن چربی های زاید از این ناحیه هرگز نمی توان به فیزیک بدنی مناسب و ایده آل رسید. در صورتی که در تمرین دادن بدن خود اهمیت لازم را به عضلات شکم نداده و یا در تمرین دادن این دسته از عضلات راه به خطا بروید حتی در صورتی که در دیگر قسمت های بدن خود به درجه های قابل قبولی از پیشرفت برسید نیز در رسیدن به زیبایی اندام راه به جایی نخواهید برد.
آناتومی عضلات شکمی چهار گروه عضله اصلی در این ناحیه از بدن وجود دارد که در این مبحث به اختصار در مورد هر یک از این چهار گروه توضیحاتی را مطالعه خواهید کردد. لازم به ذکر است که برای مطالعه خواهید کرد.
Rectus Abdominis این عضلات در زبان فارسی به نام عضلات راست شکمی نیز خوانده می شوند. این عضلات همان عضلات شش تکه شکمی هستند که بر روی معده و احشای داخلی کشیده شده اند. مهم ترین و اصلی ترین وظیفه این گروه از عضلات، انقباض شکم می باشد. به کمک این عضلات است که فرد تمریناتی همانند کرانچ و حرکات مشابه را انجام می دهد. به طور کلی می توان گفت در هر حرکتی که شما در صدد انحنا دادن به شکم و در صدد قوس دادن شکم به سمت استخوان لگن بر می آیید این عضلات تحت فشار قرار گرفته و منقبض می شوند. این اتفاق یعنی انقباض عضلات راست شکمی زمانی که شما سینه را به سمت لگن انحنا می دهید (کرانچ) و زمانی که شما لگن را به سمت سینه ها انحنا می دهید همانند (شکم خلبانی) رخ می دهد.
Obliques این عضلات که در طرفین عضلات راست شکمی قرار دارند در زبان فارسی به عضلات مایل شکمی نیز معروف شده اند. وظیفه اصلی این عضلات در چرخاندن بالا تنه خلاصه می شود. این عضلات زمانی که شما حرکاتی همانند حرکت مسگری را انجام می دهید تحت فشار قرار می گیرند. از اصلی ترین حرکات برای تمرین دادن این عضلات می توان به چرخش با هالتر اشاره نمود به طوری که هالتر بر پشت گردن گذاشته شده و در حالی که پایین تنه کاملا ثابت باشد بالا تنه به طور متناوب به طرفین بدن چرخش داده شود.
Transversalis Abdominis این عضله در زیر عضلات راست شکمی قرار دارند. اصلی ترین وظیفه این عضلبه را می توان در حمایت کردن از معده و احشای داخلی شکم خلاصه کرد. لازم به توضیح است که توسعه و بیرون زدگی شکم که امروزه بسیاری از افراد از آن رنج می برند در برخی موارد بیشتر از اینکه ناشی از تجمع چربی زاید در بدن باشد در نتیجه تنبلی این عضلات و در نتیجه بیرون زدگی احشای داخلی شکم رخ می دهد. با تقویت کردن این عضله می توان معده و احشا داخلی را به عقب راند.
Erector Spinas این دسته از عضلات نیز با وجود اینکه تنها در حمایت از عضلات شکم وارد عمل می شوند اما به نوعی می توان آنها را نیز جزو عضلات شکمی تقسیم بندی کرد.
 
بادی فول

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید